Tilbehør til kaldeanlæg

Lydaktiveret kald LAK-821

sc410smdLydaktiveret kald, LAK-821, er beregnet til at hjælpe patient og personale til at få melding i en situation, hvor patienten ikke kan aktivere et kaldeanlæg på anden måde.

Produktet tilhører 433MHz serien.

HMI nr.: 52318

 

 

 

Ledsagerkald SC-410smd

lak_821Et system der er udviklet til hjælp for:

  • Demente i institution
  • Personale
  • Hjemmeboende demente
  • Deres pårørende
  • Hjemmeplejen

Demente på plejehjem får med KNOP Ledsagerkald en tryggere tilværelse da de ved udgangsdøren automatisk kalder på en ledsager til turen og derfor kommer trygt hjem igen.

Personalet får også en roligere arbejdsdag da de ikke hele tiden skal kontakte de demente fordi de måske vil gå da de er i nærheden af en udgang.

Hjemmeboende par, hvor den ene af parterne er dement kan få en roligere og mindre stressende tilværelse med KNOP Ledsagerkald og en lille lommebeeper som giver en alarm hvis den demente er ved at forlade lejligheden alene, KNOP Ledsagerkald giver også en bedre mulighed for en god søvn for begge.

Pårørende bliver tryggere når de ved at deres nærmeste ikke længere forlader plejehjemmet og bliver væk uden at personalet ved det.

Hjemmeplejen kan nu hjælpe enlige demente i egen bolig med KNOP Ledsagerkald som er tilsluttet tryghedstelefonen og få en melding når den demente forlader lejligheden eller grunden.
Aleneboende demente kan nu bo tryggere i ældrebolig eller beskyttet bolig da personalet får en melding når de vil ud at spadsere.

KNOP Ledsagerkald er udviklet til hjælp for beboere og personale.

Med dette system behøver man ikke længere overvåge døre og udgange. Eller låse til ulempe for øvrige beboere.
Og i tilfælde af brand er der ingen døre der er blokeret.

En gulvføler der nedlægges uden for døren, havelågen eller indkørselen, giver en melding når en person med en brik i skoene passerer.

En elektronikboks “Scanneren” forbindes med gulvføleren, videresender meldingen til en personsøger “Micropager” som fortæller hvilken dør
vedkommende er gået ud af.

Systemet kan også tilpasses specielle behov og/eller forbindes med eksisterende kaldeanlæg.

HMI nr.: 52329

 

Røgalarm SD-2008

sd2008SD2008 er en batteridreven røgalarm.

Den kan anvendes sammen med KNOP’s trådløse modtagere, som f.eks. Pager RX300 og RX2004.

Produktet tilhører 433MHz kategorien.

HMI nr.: 53117