Porttelefon


portappIR styret porttelefon
Apparatet opsættes ved fordøren. Indeholder højttaler og kaldetryk. Et fast kabel føres gennem facaden og tilkoblet en centralboks, hvorfra funktionerne styres. Den centrale boks indeholder også en digital hukommelse, således beboerens stemme kan gemmes til eventuel senere brug, hvis stemmen falder bort.

Er stemmen allerede væk, indtales en besked fra nærtstående familiemedlem eller en person af samme alder og køn.

Det er også her spændingsforsyningen tilsluttes.

samtaleappDer kan til anlægget tilsluttes op til 5 samtaleapparater, som hver i sær kan betjene portapparatet og den elektriske dørlås. Betjeningen af låsen kan erstattes med åbningskommando til automatisk døråbner.

Betjeningen kan foregå dels ved at trykke på de to taster, dels ved at sende de to IR koder i Gewa Link systemet, der er valgt.

 

 

portel4812Porttelefonsystemet Portel
Systemet er udgået af produktion, men vi kan endnu levere de fleste reservedele. Vi henviser til system Porttelefon Targha 200

 

Består af:
En dørstation til 4, 8 eller 12 lejligheder – leveres også som 2-dørs system.
En strømforsyning. 
Et antal svarapparater, enten højttalende eller telefon.

 

Portel dørstationer giver mulighed for at kombinere modulstørrelserne efter antal lejligheder. Dørstationerne fungerer som et traditionelt porttelefonanlæg, hvor en besøgende kalder en beboer op ved at trykke på opkaldsknappen til beboerens lejlighed. Herefter kan en samtale og en evt. døråbning ske.

Dørlåsen kan programmeres til at være åben i 6, 12, 18 eller 24 sekunder. Endvidere kan dørstationene anvendes som en kodelås for beboerne i ejendommen. Der er indbygget lys bag navneskiltene, så disse fremtræder i mørke. Portel kan installeres som udvendig montering og indmuret. Portel dørstationerne er fremstillet i hærdet aluminium med vandalsikret tastatur

 

trafo24Trafo 24 er anlæggets strømforsyning. I design passer strømforsyningen til Portel Basis. Trafo’en leveres med ur. Uret er et ugeur, d.v.s. at døren kan programmeres til at være åben på bestemte tidspunkter i løbet af dagen og ugen. På lørdage og søndage kan døren programmeres til at være lukket. Fordelen ved denne programmering kan f.eks. være at døren kan være åben for postbude og avisdrenge

Svarapparaterne består af Portel Basis eller Portel Elite. Portel Basis er en højttalende enhed. (billedet til venstre) Portel Elite er en telefon. (billedet til højre) Der kan installeres flere svarapparater pr. lejlighed. Portel Basis og Portel Elite fås i farven hvid

 

portel-basis-eliteAnlægget har chikane immunitet, det betyder at dersom man tager en finger og lade løbe hurtigt ned over knapperne reagerer anlægget ikke. Herved reduceres generne ved spontan drilleri efter udskænkningsstedernes lukketid.

 

Porttelefon Targha 200

targha_portTargha 200
Strømlignet og elegant design i slagfast materiale med rustfrit børstet stålknapper. Enhederne kan sammenbygges vandret eller lodret, således at ethvert behov kan opfyldes m.h.t. antal af lejligheder. Et godt valg når man vil have en funktionel, robust og smuk lydkvalitet. Mål: (hxbxd) 208 x 99 x 28 mm.