Epilepsialarm

aaepicarefree2Epi-Care free
Overvågning af epileptiske anfald 24 timer i døgnet Epi-Care free er en nyudviklet alarm, som kan fange alvorlige anfald både nat og dag. Alarmen er nem at anvende i dagligdagen. Den kræver kun, at brugeren skal bære en sensor udformet som et armbånd omkring et håndled. Armbåndet med indbygget elektronik genkender de karakteristiske sitringer og ryk, der ses i krampeanfald. Dagligdags bevægelser som at spise, læse, bruge pc mv reagerer alarmen ikke på. Epi-Care free kan naturligvis også bruges, når man sover. Klinisk testet Epi-Care free er udviklet til at registrere og sende kald i tilfælde af tonisk/kloniske anfald. Alarmen er afprøvet i en omfattende klinisk test udført af Epilepsihospitalet, Dianalund, Rigshospitalet og det tyske Epilepsihospital Bethel i Bielefeld. På baggrund af den kliniske test fastslår lægerne, at Epi-Care free alarmen er et vigtigt hjælpemiddel til mennesker med tonisk/kloniske anfald.

Alarmen er meget enkel at anvende i hverdagen. Sæt armbåndet på venstre eller højre håndled, tænd forbordapparatet og alarmenaarmorange virker. Indstillinger er ikke nødvendige. Armbåndet skal oplades en gang i døgnet i ca 1 time, når brugeren ikke er alene, f.eks under morgen- eller aftensmaden. I bordapparatet er der en log med tidspunkt og dato for alarmer mv. Det er nemt at føre dagbog over anfald med Epi-Care free. Epi-Care Free er testet på voksne og større børn. Alarmen kan ikke fange anfald, hvis der ikke er kramper eller rykninger. Epi-Care Free alarmen består af et armbånd, som brugeren bærer om det ene håndled, samt et bordapparat, som kan placeres valgfrit i boligen. Armbånd og bordapparat taler sammen trådløst med op til 20 meters rækkevidde indendørs. Hvis der er behov for at anvende anfaldsalarmen, når brugeren er udenfor, så kontakt Danish Care for yderligere oplysninger om løsning.

 

epi1Epi-Care ® 3000

Alarm ved anfald om natten
Epi-Care 3000 epilepsialarm er et hjælpemiddel, som sikrer at alvorlige anfald under søvn ikke overses. Alarmen registrerer anfald med kramper eller anden gentagen motorisk aktivitet. Ved alarm kan et kald dirigeres til pårørende eller vagt i form af opkald på mobiltelefon eller via kaldeanlæg i boinstitutioner. Epi-Care 3000 sikrer den anfaldsramte den bedst mulige omsorg og pleje. Epi-Care 3000 er også velegnet til små børn takket være en meget præcis sensorteknik.

Om Epi-Care 3000
» Gennemprøvet og sikker alarmering ved natlige anfald med motorisk aktivitet.
» Hukommelsesfunktion som gemmer tidspunktet for anfald.
» Justerbar følsomhed, velegnet til både børn og voksne.
» Kan gemme mindre anfald og kun alarmere ved de kraftigste.
» Alarmer sendes trådløst til omsorgsperson med en personsøger eller via mobiltelefon.

Epi-Care® er i særdeleshed velegnet til:
» Natlige anfald med kramper eller vedvarende rystelser/sitringer.
» At skabe tryghed når alvorlige anfald kan risikere at opstå.
» Kan anvendes både i hjemmet og på boinstitutioner.

Epi-Care 3000 bygger på 15 års erfaring med at registrere og alarmere ved natlige, epileptiske anfald. Epi-Care 3000 er yderst driftsikker, blandt andet på grund af daglige, automatiske selvtest. Anfald registreres ved hjælp en af præcis accelerationsmåling. Sensoren er følsom nok til at kunne registrere anfald både på børn og voksne.

Sådan virker Epi-Care 3000
epi6Epi-Care er et enkelt og sikkert hjælpemiddel til at registrere og alarmere ved epileptiske anfald med kramper eller anden gentagen bevægelse under søvn. Epi-Care’s præcise sensor, som er fastgjort til madrassen, registrerer selv fine, små bevægelser. Når krampeanfald indtræffer udløser Epi-Care apparatet en alarm og sender trådløst besked til pårørende eller plejepersonale via mobil eller personsøger.
Indstilling af Alarmtid

Epi-Care udløser en alarm, når bevægelser i sengen har pågået vedvarende i det tidsrum, som alarmen er indstillet til. Varigheden indstilles til den enkelte bruger, hvilket sikrer at alarmen passer til et givent søvnmønster og til anfaldenes varighed. Alarmtimer indstilles nemt i apparatets menu.
Indstilling af følsomhed

Epi-Care kan indstilles til at reagere på såvel svage som kraftige bevægelser. Dette sikrer at Epi-Care kan indstilles til at virke på forskellige typer af senge, ligesom Epi-Care kan anvendes på personer i alle aldre og kan opfange selv små børns anfaldsbevægelser.

epilepsi-krampealarm_epi-2000Epilepsi-krampealarm EPI-2000

Vibrationsdetektor EPI-2000 udgør sammen med føleren EPI-2000S og en trådløs modtager, en effektiv Epilepsi/krampealarm i sengen.
Føleren EPI-2000S placeres på oversiden af madrassen under topmadrassen og er derfor effektiv til at registrere rystelser fra såvel børn som voksne.
Epilepsialarmen er velegnet til rejser og overnatning uden for hjemmet, da sættet hurtigt kan pakkes sammen og tages med.
Monteringen i sengen klares på få minutter.
Epilepsialarmen og den trådløse modtager, kører på batteri, og er derfor fleksibel.
Produktet tilhører 433MHz serien.

Vare nr: EPI2000

HMI nr: 52316